http://bdta.pl/files/gimgs/th-11_bdta_8_1.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-11_bdta8.jpg

BDTA VIII / 22.12.2013 / CDr [100]
Nagranie, które nie zmieściło się na pierwsze wydawnictwo Bolesława Wawrzyna. Amatorski field recording, 20 minutowy materiał zarejestrowany na Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. 3" CDR w foliowej kopercie, nakład 100 egzemplarzy.

To wydawnictwo jest dostępne tylko jako wkładka do pierwszego numeru zina RWA i nie może zostać zakupione osobno.

BDTA VIII / 22.12.2013 / CDr [100]
Outtake from first release from Boleslaw Wawrzyn with almost of field recording made at Old POW Cemetery in Łambinowice. Released as an 3" EP in limited edition of 100 pcs. Artwork and photography by Michal Turowski.

This release comes as an insert in first number of art-zine called RWA and cannot be ordered separately.