http://bdta.pl/files/gimgs/th-71_bdta68.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-71_bdta68_1.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-71_P1130675.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-71_P1140066.jpg

BDTA LXVIII / 17.05.2015 / C-40 [39]
BDTA LXVIII / 10.07.2015 / CDr [35]

Danziger Keller to nazwa robocza projektu stworzonego na zamówienie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który służy jako tło dźwiękowe towarzyszące stałej ekspozycji w Piwnicy Romańskiej - najstarszym zachowanym wnętrzu w Gdańsku.

Pomysł polegał na wypełnieniu podziemnej przestrzeni abstrakcyjnym kolażem dźwiękowym, który ujawniałby swoją zamierzoną strukturę dopiero po wsłuchaniu się w niego. Dodatkowo chodziło o to, żeby utwór wywoływał skojarzenia z mrokiem podziemi, czyli żeby asocjacja była geograficzna, a nie - historyczna. Źródłami dźwięku w zdecydowanej większości są nagrania terenowe zbierane od sierpnia do października 2014 roku w Gdańsku. Efektem jest ponuro snująca się, wywołująca niepokój, ambientowa konstrukcja, przywodząca na myśl rytuał, którego cel jest niejasno określony.

Dwudziestominutowa kompozycja została pierwotnie wydana w nakładzie 39 sztuk na kasecie magnetofonowej. Trzy miesiące po premierze materiał został wydany również na CDR w tradycyjnym Jewel Case ze zmienioną oprawą graficzną - okładka tej edycji została wydrukowana na stronicach z wydanej w 1939 roku książki Walthera Boehmera zatytułowanej "Sonnenland Sudafrika". Nakład edycji kompaktowej to 35 egzemplarzy.

BDTA LXVIII / 17.05.2015 / C-40 [39]
BDTA LXVIII / 10.07.2015 / CDr [35]

Danziger Keller is the working title of the project created at the request of the Archaeological Museum in Gdansk, which serves as a background sound accompanying the permanent exhibition in the Romanesque Cellar - the oldest surviving inside in Gdansk.

The idea was to fill the underground space with an abstract collage of sound that reveals its intended structure after further listening. In addition, the idea was that song evoked associations with the darkness of the underworld, or that association was geographical, rather than historical. Sound sources in the vast majority are field recordings collected from August to October 2014 in Gdansk. The result is a grim roam, impressive anxiety, ambient design, reminiscent of a ritual whose purpose is vaguely defined.

The twenty-minute composition was originally published in an edition of 39 pieces on a black tape. Three months after the initial release, it was also issued on the CDR in the traditional Jewel Case with revised artwork - cover of this edition was printed on the pages of released in 1939 book by Walther Boehmer called "Sonnenland südafrika". Edition of CDr re-release is 35 pcs.