http://bdta.pl/files/gimgs/th-107_bdta105.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-107_P1140208.jpg

BDTA CV / 01.05.2016 / CDr [100]
Jednoosobowy projekt z Wrocławia. Elektronika z naciskiem na bity i industrialnym feelingiem. Mniej abstrakcji i eksperymentu, więcej narracji i zakotwiczenia w przeszłości. Proste melodie i gęste podkłady. Vintage, pastisz i haunt. W warstwie koncepcyjnej sporo odniesień pozamuzycznych. Silny wpływ techno, ale raczej tego do słuchania, niż do tańczenia. CDr w digipacku, 100 sztuk.

BDTA CV / 01.05.2016 / CDr [100]
Emma Zunz is one-man project from Wroclaw, Poland. Electronics with emphasis on beats and industrial feeling. Less abstract and experimental, more narrative and rooted in past. Simple tunes and dense backgrounds. Vintage, pastiche and haunt. A lot of extra-musical references. Strong influence of techno but more to listen than to dance. This is his debut release, CDr in pro printed digipack. Edition of 100.