http://bdta.pl/files/gimgs/th-112_bdta110.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-112_P1130642.jpg

BDTA CX / 30.05.2016 / CDr [50]
"Field recording z utleniania zbiorowej pamięci, gnicia krwi, erozji migawek ze dziewięćdziesiątsekundowego newsa, blaknięcia nagłówków, zapadania się w niepamięć pałacu prezydenckiego w Groznym. Traumatyczny szum przetartej taśmy magnetycznej, z której jedna strona przebija na drugą, więc nie wiadomo, która z nich jest tą gorszą. Rytm wybijany obcasami, z każdym krokiem idący w ostrą ciszę. Spikerzy nagrani na taśmę, zapętleni w nieskończoność, aż do śmierci agregata. Wystrzały, których nie słychać, kule, które nie spadły na ziemię. Rozkład ciała, witamy w Ubu, czyli nigdzie. Takich nigdzie jest wszędzie wiele. Urodziłeś się dwadzieścia lat po wojnie i nie zastałeś tu pokoju? Wojna i polityka to kataklizm, na który nie ma rady. Możesz być w tym wszystkim jak Gazawat - uczciwy w poczciwym skurwieniu, wyciszający się z każdym wolnym rodnikiem pożerającym wnętrzności i zewnętrzności. Nawet ci jeszcze o tym nie powiedziano, że każde szarpnięcie ciała to przedśmiertne konwulsje. Odmów modlitwę, najlepiej wszystkie i do wszystkim, wybierz dobrze, bo pozory bywają jedynym ukojeniem. Zasiądź w fotelu i czekaj, aż Ubu przyjdzie po ciebie, a wezwie cię na pewno."
CDR w przezroczystym jewel case, okładka drukowana na folii, limit 50 egzemplarzy.

BDTA CX / 30.05.2016 / CDr [50]
"Field recording saturating the collective memory, rotting blood, erosion of snapshots of 90 seconds long newsflash, fading headlines, sinking into oblivion of presidential palace in Grozny. Traumatic noise of grated magnetic tape, from which one side beats the other, so I do not know which of them is worse. Rhythm heels with each step, going in acute silence. News anchors recorded on a tape loop indefinitely, until the death of another innocent victim. Shots that cannot be heard and bullets that have not fallen to the ground. Decomposition of the body, welcome to the Ubu, welcome to nowhere. Such nowhere is everywhere much. You were born twenty years after the war, and you did not found the peace? War and politics is a disaster, which cannot be helped. You can be in all of this as Gazawat - honest in your calm fuckedbeing, calming the each free radical devouring the entrails and externality. Noone told you yet that every jerk of the body are in fact convulsions of the dying. Say a prayer, and all the best to all, select well, because appearances are sometimes the only consolation. Sit in the chair and wait until King Ubu will come after you, and for sure he will."
CDR in transparent jewel case, with artwork printed on transparent cellophane. Edition of 50 pcs.