http://bdta.pl/files/gimgs/th-103_bdta101.png
http://bdta.pl/files/gimgs/th-103_P1140197.jpg

BDTA CI / 12.03.2016 / CDr [100]
Pierwsze wydawnictwo Ghosts Of Breslau od czasu epki "Drowned City". Dwa długie, transowe drony będące dźwiękową medytacją autora nad legendarnym Zielonym Smokiem, tajnym bractwem roztaczającym swoje wpływy od Azji po Europę Zachodnią. Fascynuje ono badaczy od początków XX wieku, a niejasne wzmianki o nim przeplatają ze sobą literackie mitopeje, fakty historyczne i teorie spiskowe. Nowa ścieżka inspiracji, sięgająca poza widmowy Wrocław/Breslau i wskaźnik wzmożonej aktywności projektu w roku 2016.
CDR w digipacku, 100 egzemplarzy.

BDTA CI / 12.03.2016 / CDr [100]
First Ghosts Of Breslau's release since "Drowned City" EP. Two long, trance inducing drones; personal meditation on the legendary Green Dragon: a secret society which spread its shadowy influence from Asia to Western Europe. Since the beginning of the 20th century, it fascinates researchers, mixing mythopoeia, historical facts and conspiracy theories. A new path of inspiration, reaching beyond ghostly, spectral Wrocław/Breslau and a sign of what seems to be a very active 2016 for this artist.
CDR in digipack, edition of 100.