http://bdta.pl/files/gimgs/th-68_bdta65.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-68_P1130975.jpg

BDTA LXV / 18.04.2015 / CD [300]
Jeśli masz około 35 lat, to zapewne pamiętasz takie tytuły jak "River Ride", "Robbo" i "Mario Bros".
W dobie dzisiejszych technologii może wydawać się dziwne, że ktoś z nostalgią wspomina ośmiobitową grę, która wgrywała się do pamięci komputera Atari lub Commodore przez 15 długich minut, po czym okazywało się, że wystąpił błąd, więc należy zrobić to jeszcze raz. Trzeba było w tym czasie siedzieć cicho; nie podskakiwać i nie przeszkadzać wrażliwemu na błędy magnetofonowi kasetowemu, poprzez który gra z kasety ładowała się do pamięci komputera. Mimo tego, według wielu łamaczy joysticków gry z lat 80-tych miały w sobie coś, czego brakuje w nowych super produkcjach na współczesne konsole.

Tłoczone CD w nakładzie 300 sztuk, wydane w kopercie ze starych dyskietek 5'25.

muzyka, mix - Jakub Pokorski
mastering - Marcin Cichy
okładka - Michał Turowski (koncept, produkcja); Karolina Pietrzyk (grafika, typografia)
Składamy podziękowania na rzecz Dominika Kowalczyka aka. Wolfram, za pomoc w zdobyciu dużej części materiału produkcyjnego do opakowań.

BDTA LXV / 18.04.2015 / CD [300]
If you're about 35 years old, you probably remember titles such as "River Ride", "Robbo" and "Mario Bros".

In the age of modern technology may seem strange that someone nostalgically remembers 8-bit game that was loading to the memory of Atari or Commodore for fifteen long minutes and near the very end it turned out that there was an error, so you have to do it again. It was necessary at the time to sit quietly and not disturb vulnerable to errors tape machine through which the game from the tape was loaded into the computer's memory. Despite this, according to many joystick-breakers, games of the 80s had something, what is missing in the new super-productions on modern consoles.

CD in envelope made from old 5'25 floppy. Edition of 300.

Music and Mix - Jakub Pokorski
Mastering - Marcin Cichy
Cover - Michal Turowski (concept, production); Karolina Pietrzyk (graphics, typography)

We would like to thank Dominik Kowalczyk aka. Wolfram, for help in obtaining a large part of packaging material.