http://bdta.pl/files/gimgs/th-48_bdta44.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-48_P1140041.jpg

BDTA XLIV / 15.08.2014 / CDr [60]
"Odmieniec" is a single musical project, brought to life in January, 2014 by Jakub Czyz (ex-Faaip de Oiad). The album was entirely recorded in home studio. On the album you can hear a lot of instruments: electric guitars, acoustic guitar, harmonica, wooden flute, plastic flute, rainstick, metal bowl, and a variety of different sound effects, such as birds chirping or human laughter. "Taniec Ducha" (Ghost Dance) is an attempt to describe myself, my fears, pain, experience, an attempt to tame with my traumas. It's a lonely journey, searching for my own identity, the desire to ally with nature, locate what is between the world of the present and world of the absent. The experience of what was important once, and now has been forgotten. "Taniec Ducha" is a ritual, a prayer for the coveted freedom, independence, happy life, but in the end, it's announcement of war, painful loss and death.

CDr in flexibox, released in edition of 60.

BDTA XLIV / 15.08.2014 / CDr [60]
"Odmieniec" to jednoosobowy projekt muzyczny, powołany do życia w styczniu 2014 roku przez Jakuba Czyża (ex-Faaip de Oiad).

Materiał został w całości nagrany w domowym studio. Do nagrań wykorzystane zostały: gitara elektryczna, gitara akustyczna, harmonijka, flet drewniany długi, flet plastikowy krótki, kij deszczowy, stalowa miska, drewniana warzecha, oraz różne rozmaite efekty dźwiękowe, jak np. ćwierkanie ptaszków albo ludzki śmiech.

"Taniec Ducha" jest próbą opisania samego siebie, swoich lęków, bólu, przeżyć, oswojenia się ze swoimi traumami. To samotna wędrówka, poszukiwanie własnej tożsamości, chęć sprzymierzenia się z naturą, odszukanie tego co między światem obecnym, a nieobecnym. Doświadczenie tego, co było istotne kiedyś, a zostało zapomniane. "Taniec Ducha" to rytuał, to modlitwa o upragnioną wolność, niezależność, szczęśliwe życie, ale w ostateczności, to zwiastun wojny, wielkiej straty i śmierci.

CDR wydany w nakładzie 60 egzemplarzy.