http://bdta.pl/files/gimgs/th-74_bdta71.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-74_P1130757.jpg

BDTA LXXI / 23.05.2015 / Recycled Tape [29]
W niedzielne popołudnie wybrałem się do Emila z Palcolor mieszkającego po drugiej stronie muranowskiego podwórka, aby dostarczyć mu kasety z nowym wydawnictwem. Na stole miał rozłożony cały setup przed wieczornym koncertem, zacząłem podczas rozmowy klikać w świecące przyciski, po chwili rozmowy o sprzęcie i innych pierdołach otrzymałem trzyminutowe szkolenie z obsługi tych pokręteł których nigdy wcześniej nie dotykałem i otrzymałem zgodę na nagranie 10 minutowego seta z outsider music. Gdy skończyłem, Emil uczynił to samo i tym sposobem otrzymaliśmy materiał na spontaniczną kasetę, która ukaże się w nakładzie kilku sztuk i będzie miała premierę na gdańskim STRAJKU, 23.05.2015.

Nagrano 17.05.2015 pomiędzy 14:05 i 14:30. Zero postprodukcji. O 15:00 wysłano okładki do druku, o 15:30 wrzucono materiał na bandcamp.
- Michał Turowski, Warszawa, Muranów, maj 2015.

Materiał ukazuje się na recyklingowanych taśmach z kursami językowymi w nakładzie 29 egzemplarzy.

BDTA LXXI / 23.05.2015 / Recycled Tape [29]
On Sunday afternoon I went to Emil from Palcolor living on the other side of my block to deliver him his authorial part of "Rogue Planet" album. Table in his room was full of setup for concert planned for the evening and during our conversation I started to click on glowing buttons and turning some knobs. After further discussion about the hardware and other trivialities, I received a three-minute training in handling the gear I had never touched and received permission to record a 10 minute set of outsider music. When I finished, Emil did the same, and we received the material for spontaneous tape split, which will be released with edition of several pieces and will be premiered at the Gdansk "Strajk" event on 23/05/2015.

Recorded on 17/05/2015 between 14:05 and 14:30. Zero post-production. Artwork was sent to print at 15:00 and at 15:30 the whole material went on our bandcamp.
- Michal Turowski, Warsaw, Muranow, May 2015.

Material overdubbed on recycled tapes with language courses. Edition of 29.